• Instagram
  • w-facebook

Cortex Park Vest 16 5230 Odense M serascaringplace@hotmail.com

Signe Grave rasmussen: 27454509   Anna Oline Vandborg: 31787463   Sarah Holm Henriksen: 22340207 

Mobile Pay: 589258    Reg. nr.: 0828    Kontonr: 0001539973

Projektets formål

 

Projektets hovedformål er at samle penge ind til at bygge et nyt hjem til gadebørn i Uganda.Hjemmet styres til dagligt af Kasonga Sera, som selv er tidligere gadebarn. Hun har i alt 28 børn boende på nuværende tidspunkt, og vil gerne redde endnu flere. Det vil vi hjælpe hende med. Dog er det primære mål lige nu at skabe de nødvendige rammer for de nuværende børn.

 

Det vigtigste for disse børns fremtid er, at de kan gå i skole. Det kræver først og fremmest, at der er penge til det. Der er dog perioder, hvor det ikke er muligt for alle at gå i skole. Det vil vi sikre ikke sker fremadrettet, ved at fjerne den dyre husleje.

 

Derudover er der behov for mere plads, så børnene kan have rum og plads til at fordybe sig i lektier i ro og fred. Samtidig ønsker vi, at der skal være færre personer på hvert værelse, for at sikre en god nattesøvn med henblik på at forbedre indlæringsevnen.

Hvordan skal vi nå målet?

For at opnå ovenstående mål har vi valgt at dele processen op i flere delmål. Vores første delmål er at samle penge ind til at købe en grund - med eller uden hus. Vi sigter efter en forholdsvis stor grund, da vi ønsker at give Sera og børnene mulighed for at dyrke egne afgrøder og dermed blive mere selvforsynende.

 

Derudover er der behov for et større hus, med plads til alle - og flere i fremtiden. Næste step i processen bliver at starte konstruktion af nyt hus, eller renovering af et eksisterende hus. Hus og grund skal ejes af Kasonga Sera, men vi er med under hele processen og i alle beslutninger. 

Tidshorisont

og mål for indsamlingen:

 

2020: Køb af grund

 

2021: Start på fundament af nyt hus/renovering af eksisterende 

 

2022: Nyt hus står færdigt sommer